Krönikor

 1. Yuriko Koike
 2. Naomi Osaka
 3. King Kazu
 4. Saori Yoshida
 5. Kengo Kuma
 6. Aori Nishimura
 7. Tomokazu Harimoto
 8. Rui Hachimura
 9. Seiko Hashimoto
 10. Totoro
 11. Kanoa Igarashi
 12. Shohei Ohtani
 13. Rikako Ikee
 14. teamLab
 15. Hinako Shibuno
 16. Ryuichi Sakamoto
 17. Michael Leitch
 18. Masako Katsura
 19. Kento Momota
 20. Hakuho
 21. Yuka Ando
 22. Hana Kimura
 23. Sani Brown
 24. Katsushika Oi
 25. Pariwar
 26. Sana Minatozaki
 27. Akiyo Noguchi
 28. Shigeru Miyamoto
 29. Kohei Uchimura
 30. ”Keiko”
 31. Tomoyasu Hotei
 32. Kazuo Ohno
 33. Syskonen Abe
 34. Aiko Okazaki
 35. Atsushi Yamamoto
 36. Hidetaka Sugimura
 37. Mayumi Narita
 38. Shingo Kunieda
 39. Dekotora
 40. Akira Toyoshima
 41. Mihoko Nishijima
 42. Miyuki Yamada
 43. Shan Shan
 44. Sota Fujii

För själva OS-krönikan, se här.