Woman Running in the Mountains

Originaltitel: 山を走る女 Yama wo hashiru onna (1980)

Engelsk titel: Woman Running in the Mountains (1991/2022)

Yuko Tsushima (övers. Geraldine Harcourt)

Pantheon (275 sidor)

Året inleddes med att New York Review Books gav ut denna bok i nyutgåva. Den är skriven av Yuko Tsushima, en lite bortglömd men stundtals prisbelönad författare – åtminstone i Japan. På engelska har Geraldine Harcourt översatt flera av hennes böcker sedan tidigare, men på svenska finns ännu inget utgivet.

Yuko Tsushima var dotter till Osamu Dazai, en av Japans mest betydande författare. Dazai begick självmord när Yuko var ett år gammal, 1948. Istället är det en annan pappa-figur som figurerar i Woman Running in the Mountains – ett våldsamt fyllo. Inte heller mamman är vänlig alla gånger, och huvudkaraktären Takiko, en ung singel-mamma i 70-talets Japan, söker en utväg.

Kanske är det här, i berättelsen om ensamma, övergivna kvinnor som man kan förnimma upplevelsen av Tsushimas eget liv. Hon skriver initierat och dokumenterat, nästan maniskt, om vad ett liv och ett sökande med ett nyfött barn kan bestå i, från plötsliga känslor till koncentrerade barnjournaler. Att hon har litterär talang råder det inget tvivel om. Det sitter väl i generna. Eller?

Osamu Dazai skriver i ”Åtta scener av Tokyo” (fritt översatt): ”Den litterära världen ansåg att jag hade talang men saknade moralisk kompass, men jag kände att det var tvärtom: jag hade frön till moral, men saknade talang…” Vidare skriver han: ”Jag har inte vad man kallar ‘litterär genialitet’. Jag känner inte till någon (litterär) teknik annat än att fläka ut hela min uppenbarelse”.

Det var också vad han gjorde, så till den grad att läsaren får följa med honom ända in i döden, genom hans självmordsuppdrag, vilka piller han tar och exakt vart han befinner sig. Men Yuko Tsushima ger i Woman Running on the Mountains en helt annan berättelse. Där skriver hon om livet, det lilla och nyfödda, och hur hon den nyblivna mamman ägnar all sin vakna stund åt det.

Detaljerna och närheten mellan barnet och barnets mamma skulle bara kunna skrivas av en riktig författare, kan tänkas. Eller handlar det kanske snarare om att vara en riktig mamma? Oavsett vad det var som Yuko Tsushima ärvde så avspeglar det sig väl i hennes litteratur, utan tvivel.

Yuko Tsushima gick tragiskt nog bort i cancer 2016. Hon skulle fyllt 72 år idag, den 30 mars.