Källförteckning

Akihisa, S (2012). Education in Japan: The View from the Classroom | Nippon.com (Hämtad: 2020-12-19)

Barthes, R. (1999). Teckenriket. Brutus Östlings bokförlag.

Berlant, L. 2011. Cruel optimism. Durham: Duke University Press.

Breakit (2019) Japans ekonomi är ett skräckexempel – därför kommer vi gå samma väg – Breakit (Hämtad: 2020-12-29)

Brown, W. (2019). In the ruins of neoliberalism: the rise of antidemocratic politics in the West. New York: Colombia University Press.

Dagens Nyheter (2020) Bilan Osman: ”Sverige ligger efter i förståelsen av rasism” – DN.SE (Hämtad: 2020-12-29)

Du, L. (2020). The Scientist Who Saved Japan Once Battles a New Virus Surge – Bloomberg (Hämtad: 2020-12-19)

Ericson, M. (2018). “Sweden Has Been Naïve”: Nationalism, Protectionism and Securitisation in Response to the Refugee Crisis of 2015. Social Inclusion, 6(4), 95-102.

Gardell, J. (2020). JONAS GARDELL: Låt Sverige vara Sverige i kampen mot corona (expressen.se) (Hämtad: 2020-12-29)

Hagström m.fl. (2015). Japan nu: Strömningar och perspektiv. Carlssons bokförlag.

Hashimoto, T. (2014). Discourses on Neoliberalism in Japan. EBR_v5n2_99.pdf (hokudai.ac.jp) (Hämtad: 2020-12-19)

Hayek, F (1984). “Address to the Mont Pelerin Society”.

Helmerson, E. (2020). Sverige har inte förändrats i Klas Östergrens ”Renegater” – DN.SE (Hämtad: 2020-12-29)

Hernborg, J. (2019). ”Varför ett kunskapslyft om Asien behövs – En kartläggning av svenskt Asienkunnande” Microsoft Word – Asienkunnande A4 inlaga (lu.se)

Honda, Y. (2005). ‘Freeters’: Young Atypical workers in Japan. Japan Labor Review (jil.go.jp) (Hämtad: 2020-12-19)

Japan Times (2018). “65% of people in Japan lack an emergency kit, survey finds” | The Japan Times (Hämtad: 2020-12-19)

Jäger, A (2020). Anton Jäger on Twitter: ”The best Europe can hope for is joint Japanification: an incel civilization where the central banks own the entirety of the economy.” / Twitter

Karlsson, M. (2014). “Kobayashi Takiji, The Crab Cannery Ship and Other Novels of Struggle” Japanese Studies, 34(1), pp. 110–111

Kashimura, A (2007). Neoliberalism no Seishin Bunseki (Psychoanalysis of Neoliberalism). (Tokyo: Kobunsha, 2007, 12-13.)

Kore-eda, H. (2018). Manbiki Kazoku (”Shoplifters”). Fuji Television (film).

Lilley m.fl. (2012). Catastrophism: The Apocalyptic Politics of Collapse and Rebirth. PM Press

Lodén, T. (2016). Konfucius samtal. Appell Förlag.

Malmqvist, G. (1995). Bei Dao – Samlade dikter i tolkning av Göran Malmqvist. Norsteds.

Maruyama, T. (2008). Toward the universal ethics and values in the age of globalization: with reference to Japanese religions compared to modern rationalism. (Politics and religion, 2008, nr. 2 vol. 11)

Marx, K. (1847). ”Lönearbete och kapital” (Korrektur: Jonas Holmgren, Marxistiskt Forum) Lönearbete och kapital (marxists.org)

Mellin, L. (2020). Lena Mellin: Var stolt över att du bor i Sverige – särskilt i dessa tider | Aftonbladet (Hämtad: 2020-12-29)

Mouffe, C. (2018). For a left populism. Verso.

Murakami, H. (1997). Underground. Kodansha.

Neocleous, M. (2008). Critique of security. Edinburgh University Press

Nerbrand, S (2020). Sofia Nerbrand: Luftburen smitta stjälper fundamenten för den svenska strategin – DN.SE (Hämtad: 2020-12-29)

New York Times (2020). “Japan’s Virus Success Has Puzzled the World. Is Its Luck Running Out? – The New York Times (nytimes.com) (Hämtad: 2020-12-19)

O’Shea, P. (2020) Sweden and Japan are paying the price for COVID exceptionalism (theconversation.com) (Hämtad 2020-12-19)

Peterson, J. (2018) 12 livsregler: ett motgift mot kaos. Mondial.

Phillips, L. (2015). Austerity Ecology & the Collapse-Porn Addicts – A defence of growth, progress, industry and stuff. Zero Books.

Regeringskansliet (1998) Sverige i Asien delstudier för en svensk Asienstrategi – Regeringen.se

Reidy, G. (2020). Architect of Japan’s Virus Strategy Sees Flaw in West’s Approach – Bloomberg

Roth, H (2016). När Konfucius kom till FN. Dialogos Förlag.

Schulman, A. (2020). ALEX SCHULMAN: Spökskeppet är en levande mardröm (expressen.se) (Hämtad: 2020-12-19)

Shambaugh m.fl. (2017). Lessons from the rise of women’s labor force participation in Japan (brookings.edu) (Hämtad: 2020-12-19)

Sommar i P1 (2020) Ola Wong 20 juli kl 13.00 – Sommar & Vinter i P1 | Sveriges Radio

Thörn, C. (2019). “Drömmar om framtiden”. Ord & Bild, 1:42-50.

Tollentino, J. (2020). Falsk spegel: reflektioner om självbedrägerier i en modern tid. Natur & kultur.

Tranströmer, T. (1989). För levande och döda. Bonnier.

UNICEF (2020). Worlds of Influence Understanding What Shapes Child Well-being in Rich Countries. Report-Card-16-Worlds-of-Influence-child-wellbeing.pdf (unicef-irc.org)

Wingfield-Hayes, R. (2020) Coronavirus: Japan’s mysteriously low virus death rate – BBC News (Hämtad: 2020-12-29)

Young, I. (2003). ”The logic of masculinist protection: Reflections on the current security state.”  Signs: Journal of Women in Culture and Society 29 (1):1-25.

YouTube (2020) Zizek interviewed by Chinese journo: How I rethink depression, communism &apocalypse during pandemic – YouTube (Hämtad: 2020-12-29)

Yutang, L. (1940). Konsten att njuta av livet. Bonnier.

Zizek, S. (2019). Margaret Atwood’s work illustrates our need to enjoy other people’s pain | The Independent | The Independent (Hämtad: 2020-12-19)

***

Denna essä är ett längre utkast baserat på examinationsmomentet ur kursen ”Kritiska perspektiv på kris, kultur och demokrati” (Göteborgs universitet). Essän lånar även material och inslag från kursen ”Modernismens fantasm: Kina och Japan i litteratur, film, konst och kritisk teori” (Göteborgs universitet). Båda kurserna lästes på distans, hösten 2020, därefter återvände jag till Japan.

Jag tar personligen ansvar för eventuella felaktigheter eller oegentligheter som uppkommer i läsningen av mina texter.

Vänligen betrakta denna essä som ett pågående tänkande.